JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
 • inex-slide-00
 • inex-slide-01
 • inex-slide-02
 • inex-slide-03

Poštovani Akcionari,

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 23.06.2015. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama "Mermer AD".

U dokumentaciji koja je prilog ovog obaveštenja možete naći sve potrebne infomracije o Skupštini.

 1. Dnevni red skupštine
 2. Bilans stanja
 3. Bilans uspeha
 4. Izjava Mermer AD
 5. Izveštaj o poslovanju
 6. Izveštaj o promenama na kapitalu
 7. Izveštaj o tokovima gotovine
 8. Napomena uz izveštaj
 9. Predlog odluke o dobiti
 10. Predlog odluke revizora
 11. Zapisnik sa sednice
 12. Izveštaj nezavisnog revizora

Mermer AD