JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
  • inex-slide-00
  • inex-slide-01
  • inex-slide-02
  • inex-slide-03

Poštovani Akcionari,

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 21.06.2016. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama "Mermer AD".

U dokumentaciji koja je prilog ovog obaveštenja možete naći sve potrebne infomracije o Skupštini.

  1. Pozivnica za Skupštinu Akcionara
  2. Zapisnik sa prethodne Skupstine Akcionara
  3. Bilans stanja za 2016 godinu
  4. Izveštaj nezavisnog revizora
  5. Odluka o razrešenju odbora

 

 

Homolje AD